Świetliki dachowe NRO – BROOF (t1)

Rozporządzenie Ministra z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. nr 56 poz. 461 Załącznik nr 2) dotyczące technicznych warunków, które muszą spełniać budynki oraz ich lokalizacja, nawiązuje do tego, że muszą one odznaczać się kategorią NRO, ewentualnie Broof (t1) – odnoszące się do opornością na zagrożenie ogniem zewnętrznym. Powyższe wytyczne i wymagania dotyczą również świetlików dachowych.

Instytut Techniki Budowlanej 31 sierpnia 2010 roku zlikwidował klasyfikacje ogniowe odnośnie odporności na działanie zewnętrznego ognia dla płyt poliwęglanowych komorowych. Decyzja Instytutu pociągnęła za sobą problem, który jest związany z brakami materiałów oraz rozwiązań będących w stanie sprostać obecnym wytycznym – prawnym i technicznym.

Wdrażając innowacyjne rozwiązania modułowe i transparentne wypełnienia świetlików odpornych na ogień zewnętrzny Broof (t1) wg PN-ENV 1187:2004 oraz ogień nierozprzestrzeniający NRO, w pełni sprostaliśmy wszystkim tym wytycznym.

świetliki dachowe nro

Ponieważ poliwęglan komorowy klasyfikowany jest jako SRO (słabo rozprzestrzeniające ogień) by mógł osiągnąć wymóg NRO – Broof (t1) między płyty montowana jest specjalna niepalna włóknina lub płyta

Konstrukcyjnie świetliki NRO nie różnią się od świetlików dachowych poliwęglanowych – produkujemy w wymiarach dopasowanych do Państwa potrzeb z dokładnością do 1 cm.

świetlik dachowy nro

wietliki NRO oferujemy w kilku wariantach :

 • nieotwierane,
 • otwierane ręcznie,
 • otwierane elektrycznie.
 • z funkcją wyłazu dachowego

Stosujemy połączenia poliwęglanu komorowego z wkładem NRO miedzy warstwami o różnych grubościach:

 • PC17 NRO – PC10 + NRO + PC6
 • PC21NRO – PC10 + NRO + PC10
 • PC27 NRO – PC10 + NRO + PC16

* Grubość poliwęglanu wpływa izolacyjność termiczną świetlików.

Budowa świetlika dachowego z pokryciem NRO

 • Rama stała lub zawiasowa wykonana z aluminium lub PVC oraz z mieszanki obu tych materiałów produkcyjnych zabezpieczona na całym obwodzie uszczelkami, co uniemożliwia ingerencję wody do wnętrza świetlika,

 • Pokrycie z dwóch płyty poliwęglanu komorowego gdzie otwarte komory oklejone są taśmą zabezpieczającą z miedzy nimi wkład NRO,

 • Ramka dociskowa z profili aluminiowych zamocowanych na całym obwodzie ramy.

 • Ramka spinająca PCV – maskująca obróbkę dekarską.

 • Podstawa dachowa ze stalowej blachy ocynkowanej (grubość od 1,25-1,5 mm) o wysokości od 15 do 75 cm wymagająca ocieplenia przy montażu styropianem lub wełną mineralną o gr. 40 mm. Opcjonalnie malujemy podstawy proszkowo od wewnątrz na wybrany kolor z palety RAL.
 • Ewentualny osprzęt do otwierania taki jak otwieracz ręczny, siłownik elektryczny lub osprzęt do wyłazu dachowego.

Pokrycia NRO wykonuje się z poliwęglanu w kolorze przezroczystym – ale przez wkład NRO elekt świetlny jest jak dla poliwęglanu mlecznego.

Posiadamy wszelkie niezbędne dokumenty, certyfikaty, atesty oraz dopuszczenia uprawniające do stosowania świetlików dachowych w budownictwie na terenie całej Unii Europejskiej.

Gwarantujemy rozsądną cenę i najwyższą jakość oferowanych świetlików dachowych NRO.