Elektryczny system oddymiania 24VDC

Dane KontaktoweKom: +48 787 989 755 Kom: +48 696 446 670 Mail: biuro@mpskylights.pl Darmowa Wycena

Rodzaje Systemów Oddymiania

Elektryczny system oddymiania jest złożony z kilku urządzeń, które w przypadku wystąpienia pożaru umożliwiają ręczne lub automatyczne otwarcie okien bądź też klap oddymiających.

Bezobsługowa centrala oddymiania stanowi główny element opisywanego systemu. Jest ona zasilana napięciem 230VAC oraz wyposażona w zasilacz na 24VDC. W momencie wybuchu pożaru, do centrali oddymiania jest przekazywana informacja o zagrożeniu. Odbywa się to za pomocą impulsu pochodzącego:

 • z optycznych czujek dymowych,
 • lub po wciśnięciu przycisku alarmowego oddymiania.

Centrala oddymiania uruchamia siłowniki elektryczne, które otwierają klapy dymowe lub okna oddymiające. Każda centrala jest dodatkowo wyposażona w akumulatory, dzięki którym system oddymiania działa przez 72 godziny, kiedy dojdzie do przerwania dostaw prądu sieciowego.

Centrala oddymiania, w zależności od typu, dostarcza energię elektryczną 24VDC i steruje:

 • napędami okien i klap oddymiających (grawitacyjny system oddymiania);
 • zatrzaskami elektromagnetycznymi (elektrowyzwalaczami) w klapach pneumatycznych lub wentylacyjnych PPOŻ, które są wyposażone w elektrowyzwalacz;
 • siłownikami klap wentylacji PPOŻ;
 • napędami drzwi napowietrzających;
 • napędami kurtyn dymowych;
 • stycznikami wentylatorów napowietrzających i oddymiających.

Dzięki zastosowaniu ręcznego przycisku przewietrzania, system oddymiania można rozszerzyć o dodatkową funkcję. Kiedy pojawi się prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu, śniegu lub silnych podmuchów wiatru, klapy dymowe lub okna oddymiające zostaną automatycznie zamknięte dzięki czujkom pogodowym.

Przykładowe produkty w tej kategorii Elektryczny system oddymiania – 24V:

Centrala oddymiania spełnia kilka zadań, a wśród nich należy wymienić oddymianie PPOŻ, przewietrzanie i zamykanie klap w przypadku zagrożenia silnym wiatrem lub deszczem.

 • napięcie zasilania: 230 VAC, 50 Hz,
 • napięcie pracy: 21÷32VDC,
 • obciążalność prądowa: 2A, 8A, 16A, 24A, 32A, 40A, 48A,
 • linie dozorowe: 3 szt.,
 • liczba elementów w linii dozorowej: 10 szt.,
 • obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035,
 • stopień ochrony obudowy: IP 42, klasa klimatyczna: I.

Przycisk oddymiania służy do ręcznego uruchomienia alarmu. Dochodzi do tego po zbiciu szybki. Po wciśnięciu przycisku „Uruchomienie” centrala oddymiania otrzymuje sygnał do otwarcia klap dymowych lub okien oddymiających.

 • napięcie robocze, prąd, moc: 24VDC ±20%, 20mA, 0,5W,
 • wymiary: 120 x 120 x 50 mm,
 • typ przycisku: B, rodzaj: I, klasa klimatyczna: I,
 • obudowa: natynkowa, kolor pomarańczowy RAL 2011,
 • stopień ochrony obudowy: IP 42,
 • sygnalizacja: diodowa i akustyczna,
 • masa przycisku: 0,245 kg.

Optyczna czujka dymu – jeden z niezbędnych elementów, na jaki składa się system oddymiania. Optyczna czujka dymu działa na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego poprzez fotodiodę. Przy braku dymu, światło omija fotodiodę.

Kiedy cząsteczki dymu dostaną się do komory optycznej rozpraszając promień światła podczerwonego w różnych kierunkach, część z nich zostanie skierowana na odbiornik, wyzwalając alarm.

Przykładowy schemat oddymiania: