Pneumatyczny system oddymiania CO2

Dane KontaktoweKom: +48 787 989 755 Kom: +48 696 446 670 Mail: biuro@mpskylights.pl Darmowa Wycena

Rodzaje Systemów Oddymiania

Pneumatyczny system sterowania oddymianiem swe działanie opiera na energii kinetycznej CO2, zebranej pod ciśnieniem ok. 30 bar w naboju, którego pojemność wynosi 20- 500 g.

Nabój może zostać opcjonalnie umieszczony w:

  • termowyzwalaczu, który jest mocowany do podstawy klapy, kiedy jest ona mechanicznie sterowana,

  • skrzynce alarmowej, kiedy zastosowano manualne sterowanie.

Klapy oddymiające w automatycznym systemie sterowania otwierają się za sprawą termowyzwalacza zamontowanego na burcie podstawy, ewentualnie zamocowanym na stelażu dolnym klapy. Termowyzwalacz został wyposażony w topikowy bezpiecznik, czyli nabój CO2. Jego masa w zależności od tego, jak duża jest klapa, waha się od 20 do 75 g. Bezpiecznik topikowy posiada mechanizm, który uwalnia iglicę przebijającą nabój

W chwili wybuchu pożaru klapy oddymiające zostają otwarte za sprawą bezpiecznika topikowego. Do jego pęknięcia dochodzi w momencie, kiedy temperatura osiągnie 68-72° (czerwony topik) lub 88-93° (zielony topik). Przy zbyt wysokiej temperaturze iglica termowyzwalacza przebija osłonę naboju CO2 i wówczas dochodzi do uwolnienia gazu. CO2, który wydostał się z naboju poprzez przewód instalacji pneumatycznej przedostaje się siłownika znajdującego się pod klapą. W tym momencie ma miejsce wypchanie tłoczyska siłownika oraz jego zamknięcie na poziomie wysuniętym maksymalnie.

Sterowanie ręczne (manualne) oparte jest o dwa systemy otwierania klap:

I system – tutaj wykorzystywana jest skrzynka „właściwa” i „pilota”.

System ten jest używany wówczas, kiedy konieczne okazuje się być otwarcie wielu klap w tym samym czasie. Klapy zostają otwarte po włączeniu przycisku lub w innej opcji poprzez pociągnięcie dźwigni w „pilocie” skrzynce. takie działania prowadzą do poruszenia iglicy przebijającej nabój CO2, jego osłonę. Nabój ma masę 20-40 g. Uwolniony gaz poprzez instalacje pneumatyczną (przewody) przedostaje się do „właściwej” skrzynki. W niej znajduje się więcej naboi, których pojemność wynosi 300-500 g. Tutaj dochodzi do uwolnienia dużej ilości gazu, który znów instalacją pneumatyczną przedostaje się do klap umieszczonych w przestrzeni oddymiania i otwiera je.

II system – z zastosowaniem skrzynki „właściwej”.

Stosowany w przypadku, kiedy konieczne okazuje się otwarcie jednej lub kilku klap. Proces otwierania rozpoczyna się w momencie wciśnięcia przycisku lub ewentualnie uruchomieniu dźwigni we „właściwej” skrzynce.  W ten sposób dochodzi do uruchomienia iglicy i przebicia naboju CO2. Uwalnia się z niego gaz (300-500g), po czym pneumatyczną instalacją jest przenoszony do klap, które zostają otwarte.

Skrzynki alarmowe mogą zostać opcjonalnie wyposażone w elektrozawór, który to zostaje zasilony napięciem 24V. Pobór prądu oscyluje ok. 300 mA. Elektrozawór doprowadza do sprzężenia instalacji pneumatycznej z centralą, która sygnalizuje wybuch pożaru. W tym momencie system oddymiania automatycznie zostaje uruchomiony, gdyż impuls elektryczny dotarł do skrzynki z CSP.

Kiedy cząsteczki dymu dostaną się do komory optycznej rozpraszając promień światła podczerwonego w różnych kierunkach, część z nich zostanie skierowana na odbiornik, wyzwalając alarm.